0

(0)

ตัวอย่างโครงการเครื่องทำน้ำเย็น

ตัวอย่างโครงการ ที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น น่าเชื่อถือ และความทนทาน มีความสำคัญสูงสุด 

นี่คือเหตุผลที่นวัตกรรมของเราติดตั้งในหลายที่ในประเทศไทยมากกว่า 3,500 ตัน
Rajavithi Hospital (Thanyarak) (114 x 4 Sets)

Tops Market Sukhapibal 3 (72 x3 Sets) 
Tops Market Nanglinchee (114 x1 Set) 
Hardware King Rayong  (72 x 4 Sets)

ตัวอย่างโครงการทั้งหมด