0

(0)

Heismann  

   เป็นผู้นำในด้านการบริหารจัดการระบบความร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบน้ำร้อน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้นสูงที่ทันสมัย เราคือบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องการ ประหยัดพลังงาน ที่ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก


   บริษัทไฮซ์มันน์(ประเทศไทย)จำกัด

169/106-107 หมู่ 3 ถ.ลําลูกกา ต.คูคต
อ. ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
 02 - 993 4559 , 02 - 993 4514

Fax  : 02-9934513 

 info@heismannthailand.com

 Heismannthailand

 Line@Heismann