0

(0)
การปิดระบบน้ำร้อนชั่วคราว

การปิดระบบน้ำร้อนชั่วคราว


2020-05-05 16:24:24

ในช่วงสถานการ์ณโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19”  ที่มีการติดเชื้อง่าย ผ่านสารคัดหลั่งของร่างกาย และส่งผ่านทางลมหายใจ จึงเกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันการระบาดได้ ภายในประเทศไทย ที่มีรายได้หลัก ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยว จากภายในและ ภายนอกประเทศ จึงได้รับผลประทบโดยตรง เนื่องด้วยทางรัฐบาลมีมาตรการในการปิดเมืองและการเข้าออกประเทศ ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส กลุ่มธุรกิจที่มีผลประทบจากสถาการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรม ผู้ประกอบการหลายแห่งเลือกที่จะทำการหยุดการให้บริการชั่วคราว เนื่องด้วยรายได้จากการท่องเที่ยวและการใช้บริการลดลง ทางบริษัทไฮซ์มันน์(ประเทศไทย)จำกัด ผู้ให้บริการระบบเครื่องผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานสำหรับธุรกิจโรงแรม ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการทุกท่าน สามารถก้าวผ่านรอดพ้นสถาการณ์นี้ไปด้วยกัน

เนื่องด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว หากจำเป็นต้องมีการปิดการใช้งานระบบน้ำร้อนภายในโรงแรม ทางบริษัทขอแนะนำแนวทางการปิดระบบน้ำร้อน โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก คือ

  • ส่วนที่หนึ่ง คือ ปิดและเดรนน้ำภายในอุปกรณ์ทำความร้อน เช่น ฮีทปั๊ม , หม้อต้ม , เครื่องทำน้ำอุ่น                 
  • ส่วนที่สอง คือ เดรนน้ำที่อยู่ภายในปั๊มน้ำหมุนเวียนต่าง ๆ เช่น ปั๊มน้ำหมุนเวียนน้ำร้อนภายในอาคาร(ปั๊มน้ำร้อนรีเทิร์น) , ปั๊มน้ำร้อนหมุนเวียนระหว่างเครื่องทำความร้อน และถังน้ำร้อน เนื่องจากเมื่อไม่มีการใช้งานนาน ๆ น้ำที่ค้างอยู่ภายในตัวปั๊ม จะเกิดสนิมได้ (โดยตัวปั๊มส่วนมากผลิตจากเหล็กหล่อ แม้คุณสมบัติของเหล็กหล่อนั้นไม่เกิดสนิม แต่ในทางปฏิบัติ สนิมยังคงสามารถเกิดได้ตามพื้นผิวที่แช่น้ำ) เมื่อสนิมเกิดขึ้นตามจุดหมุนของปั๊ม หากเกิดขึ้นไม่มาก เมื่อเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง อาจจะยังสามารถใช้งานได้ แต่หากเราปล่อยทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากสนิมได้เกาะหนามากทำให้ไม่สามารถหมุนได้ ต้องทำการรื้อเพื่อทำความสะอาด หรือ เปลี่ยนใหม่


วิธีข้างต้นเป็นเพียงการแนะนำเบื้องต้นสำหรับระบบน้ำร้อน ขอให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือ ผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ช่างประจำโรงแรม หรือ ผู้ที่สนใจ พิจารณาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้อุปกรณ์ของท่าน และเมื่อสถาการณ์ผ่านไปกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งหนึ่ง ทางบริษัทแนะนำให้ทำการเดรนน้ำภายในท่อน้ำทิ้งก่อนจะให้ลูกค้าเริ่มใช้งาน เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่อาจเกิดขึ้นขณะที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน