0

(0)
ทำไมในถังน้ำร้อน ต้องมี Magnesium Anode Rod

ทำไมในถังน้ำร้อน ต้องมี Magnesium Anode Rod


2020-03-25 13:41:56

ทำไมในถังน้ำร้อน ต้องมี Magnesium Anode Rod


Anode Rod ซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่า “Anodes Rod ผู้เสียสละ” เป็นอุปกรณ์ที่เรียบง่าย แต่กับมีความสำคัญมาก สำหรับถังน้ำระบบน้ำร้อน และเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องทำน้ำร้อนหรือถังเก็บความร้อนสามารถใช้งานได้เป็นเวลานานหลายปี ควรจะต้องมีอุปกรณ์นี้

เมื่อโลหะอยู่ในน้ำ จะเกิดสนิมไม่ช้าก็เร็ว โลหะนั้นจะถูกกัดกร่อนจนเกิดความเสียหายกับผิวโลหะ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเครื่องทำน้ำร้อนและถังเก็บความร้อน 

     การกัดกร่อน หมายถึง เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น เนื่องจากภาวะซึ่งวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีไฟฟ้ากับสภาพแวดล้อม เช่น วัสดุเหล็กที่สัมผัสกับความชื้นและออกซิเจนจะเกิดสนิมขึ้น พื้นผิวภายในถังเก็บความร้อนมีทั้งน้ำและอากาศ จึงส่งผลทำให้เกิดสนิมขึ้นบริเวณพื้นผิวภายในถังน้ำร้อน จึงได้นำ “Anode Rod” มาติดตั้งเพื่อเป็นตัวป้องกันการเกิดสนิมไม่ให้กัดกร่อนพื้นผิวถังเก็บความร้อน เหตุผลเพราะ Anode Rod ทำมาจากอลูมิเนียมและแมกนีเซียมซึ่งทำปฏิกิริยาได้ง่ายกว่าเหล็กซึ่งเป็นสาเหตุที่ Anode Rod ป้องกันจากการเกิดสนิมโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะเกิดสนิมขึ้นภายในถังเก็บความร้อน สาเหตุหลักของการกัดกร่อนมี 4 ปัจจัยหลัก คือ

1.    ความเป็นกรด – น้ำถูกทำให้เป็นกรดโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากก๊าซที่ละลาย เช่น คาร์บอนไดออกไซด์

2.    อุณหภูมิ - อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะช่วยเร่งกระบวนการกัดกร่อน

3.    ปริมาณของออกซิเจนที่มีในน้ำ - ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำจะเพิ่มอัตราการกัดกร่อน

4.    ค่าการนำไฟฟ้าที่เป็นของแข็งอยู่ในรูปของแร่ธาตุละลายน้ำยิ่งละลายในน้ำมากขึ้นความสามารถในการนำไฟฟ้าก็สูงขึ้น
    ในถังเก็บความร้อน HEISMANN ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น HMET , HMHT จะมีการป้องกันการกัดกร่อนโดยเคลือบพื้นที่ผิวสัมผัสระหว่างน้ำและโลหะ ด้วยพอร์ซเลนอีนาเมล (porcelain enamel) เคลือบภายในถังและใช้ Anode Rod ช่วยเสริมการป้องกันการกัดกร่อน พอร์ซเลนอีนาเมล (porcelain enamel) เป็นสารผสมเหลว พ่นและทาลงบนพื้นผิวด้านในของถังเก็บความร้อนเป็นชั่นฟิล์มปกป้องพื้นผิว ในระหว่างขั้นตอนการผลิต หลังจากเคลือบพื้นผิวภายในถังเก็บความร้อนจะต้องให้ความร้อนในอุณภูมิสูงที่ 1500-1600 องศาฟาเรนไฮต์ เพื่อให้สารดังกล่าวเซ็ทตัวอย่างสมบูรณ์ ในส่วนแท่ง Anode Rod นั้น อายุการใช้งานของมันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ , ปริมาณน้ำที่ใช้และคุณภาพของการเคลือบผิวภายในถังเก็บความร้อน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่สำคัญที่สุดในอายุการใช้งาน Anode Rod คือสารเคมีที่อยู่ในน้ำ ความกระด้างของน้ำ การใช้ Water Softener เพื่อลดความกระด้างของน้ำจะช่วยยืดอายุการใช้งานของ Anode Rod และ ระบบทั้งหมดได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ไม่สามารถปกป้องระบบได้สมบูรณ์แบบ จึงต้องมี แท่ง Anode Rod อยู่ภายในระบบ เพื่อป้องกันการกัดกร่อน และเมื่อใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่ง Anode Rod  จะถูกกัดกร่อนจนหมดเมื่อถึงเวลานั้นควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ควรจะต้องหมั่นตรวจสอบเป็นประจำ เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวเสื่อมสภาพ จะต้องเปลี่ยนชุดใหม่แทนที่อุปกรณ์เดิม ทั้งนี้ไม่ควรถอด Anode Rod ออกจากถังเก็บความร้อน ยกเว้นการตรวจสอบหรือการเปลี่ยน Anode Rod ใหม่ การตรวจสอบ Anode Rod นั้นจะต้องระมัดระวังอาจจะโดนน้ำร้อนภายในถังลวกได้ ควรได้รับการตรวจสอบโดยช่างผู้ชำนาญงาน 


     เราจึงสรุปได้ว่า Anode Rod นั้น มีความจำเป็นต่อระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถังเก็บน้ำร้อน หากไม่ได้ติดตั้ง Anode Rod จะมีอายุการใช้งานของถังเก็บความร้อนลดลงอย่างมาก