มาตรฐานในการเลือกเครื่องฮีทปั๊ม


2020-10-26 11:44:32

เครื่องฮีทปั๊ม เป็นเครื่องจักรที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำร้อน อุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส เป็นอันดับต้นๆ เนื่องด้วย มีประสิทธิภาพเครื่องจักร มากกว่า 300% กล่าวคือ จ่ายไฟ 1 หน่วย (กิโลวัตต์) แต่ได้พลังงานความร้อนในการผลิตน้ำร้อน มากถึง 3 หน่วย(กิโลวัตต์) เนื่องด้วย หลักการทำงานของฮีทปั๊ม ใช้สารทำความเย็นในการแลกเปลี่ยนพลังงานจากสิ่งแวดล้อมสู่น้ำ ซึ่ง หลักการออกแบบเครื่องฮีทปั๊มนั้น จะมีการกำหนดสภาวะการทำงาน และเมื่อเกิดสภาวะแวดล้อมผิดไปจากการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมากกว่าช่วงการทำงานตามที่ออกแบบไว้ หรือ อาจเกิดจากอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องชุดรุด จะส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติ ส่งผลให้แรงดันของสารทำความเย็น ไม่อยู่ในช่วงการทำงาน และอาจส่งผลให้อุปกรณ์ภายในระบบอื่นๆเสียหายตามมาในภายหลัง ดังนั้น ตัวเครื่องจึงต้องมีระบบป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากเหตุการ์ณผิดปกติ ฮีทปั๊ม ไฮซ์มันน์ มีความวิสัยทัศน์ในการผลิตเครื่องฮีทปั๊มที่มีคุณภาพออกสู่ท้องตลาด  และ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงโดยออกแบบให้ตัวเครื่องฮีทปั๊ม มีระบบป้องกันความเสียหายในทุกๆส่วน ดังนี้


ระบบป้องกันการสลับเฟสไฟฟ้า
               เมื่อเปิดเครื่องฮีทปั๊มไฮซ์มันน์ หากมีการต่อขั้วไฟฟ้า สลับเฟส จะส่งผลให้อุปกรณ์หมุน ที่ใช้ไฟฟ้าสามเฟส เกิดการหมุนทิศทางที่ไม่ถูกต้อง และเกิดความเสียหายได้ แต่ภายในตัวเครื่องไฮซ์มันน์ มีอุปกรณ์ ตรวจจับเฟสไฟฟ้า เพื่อป้องกันการทำงานที่ไม่ถูกต้อง หากมีการต่อสายไฟฟ้าสลับเฟส ตัวเครื่องจะไม่สั่งให้อุปกรณ์ต่างๆเริ่มทำงาน เป็นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ ต้นทาง

1.ระบบป้องกันความเสียหายเนื่องจาก ไม่มีน้ำหมุนเวียน
             

อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินพิกัด

              โดยปกติ อุปกรณ์หมุนทุกชนิด มีพิกัดกระแสไฟฟ้าในการทำงาน และในกรณีอุปกรณ์เกิดการทำงานผิดปกติ จะส่งผลทำให้พิกัดกระแสทำงานสูงกว่าปกติ ซึ่งอุปกรณ์ในเครื่องฮีทปั๊ม ไม่ว่าจะเป็นคอมเพลสเซอร์ ปั๊มน้ำ หรือ พัดลม ทางไฮซ์มันน์ มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันพิกัดกระแสไฟฟ้าเกินขนาด เมื่อเกิดการทำงานเกินพิกัดกระแส อุปกรณ์ดังกล่าวจะสั่งให้อุปกรณ์หยุดการทำงานเพื่อป้องกันการเสียหายอาจที่เกิดขึ้นได้


ระบบป้องกันความเสียหายเนื่องจาก ไม่มีน้ำหมุนเวียน 
               ในขั้นต้น หลังจากเปิดการทำงานเครื่องฮีทปั๊ม ไฮซ์มันน์ ตัวเครื่องจะเริ่มการทำงานเป็นลำดับอย่างอัตโนมัติ โดยเริ่มจากการทำงานปั๊มน้ำหมุนเวียนเป็นอันดับแรก โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการไหลของน้ำภายในระบบ หากไม่มีน้ำ ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานทันที และแสดงสัญลักษณ์เตือนเนื่องจากการไม่มีน้ำไหล หากไม่มีระบบดังกล่าว อาจะเกิดความเสียหายกับน้ำหมุนเวียนภายในระบบได้ เนื่องจากตัวปั๊มน้ำทุกชนิด ออกแบบให้ทำงานขณะมีน้ำเท่านั้น 


ระบบป้องกันแรงดันสารทำความเย็นสูงกว่าปกติ
               หลังจากที่เครื่อง สั่งให้ปั๊มน้ำหมุนเวียนทำงาน และตรวจสอบว่า ระบบมีน้ำเรียบร้อยแล้วนั้น เครื่องจะเริ่มสั่งการทำงานของ คอมเพลสเซอร์ เพื่อเพิ่มแรงดันสารทำความเย็น และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณชุดแลกเปลี่ยนความร้อน โดยทางบริษัทไฮซ์มันน์ เลือกใช้ ชุดแลกเปลี่ยนความร้อน แบบเพลทฮีท (Plate Heat Exchanger) เนื่องด้วย มีประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถเลือกใช้ เพลทฮีท ชนิดป้องกันการปนเปื้อนของสารทำความเย็น ในกรณีเกิดการรั่วซึมได้ ซึ่งหลังจากสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนแล้วนั้น ในกรณีที่ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนความร้อนได้ แรงดันของสารทำความเย็น จะสูงขึ้นโดยธรรมชาติ เป็นสัญญาณเตือนว่า มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในระบบการแลกเปลี่ยนความร้อน หรืออาจเกิดตระกรันขึ้นบริเวณชุดแลกเปลี่ยนความร้อน แลกตัวเครื่องฮีทปั๊ม ไฮซ์มันน์ จะตรวจจับได้ว่า แรงดันของสารทำความเย็น สูงกว่าที่กำหนดไว้ ตัวเครื่องจะหยุดการทำงานทันที และแสดงสัญลักษณ์เตือนเนื่องจาก แรงดันสารทำความเย็นสูงเกินกว่าที่กำหนด ซึ่งหากไม่มีระบบป้องกันนี้ เครื่องฮีทปั๊ม จะทำงานได้ประสิทธิภาพต่ำกว่าปกติ และเกิดความเสียหายให้กับคอมเพลสเซอร์ในภายหลัง


ระบบป้องกันแรงดันสารทำความเย็นต่ำกว่าปกติ
               หลังจากที่ตัวเครื่องเริ่มใช้งานแล้ว ปั๊มน้ำ ทำงานได้ตามปกติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนบริเวณชุดแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดี สารทำความเย็นจะผ่านการลดแรงดัน ด้วยวาล์วลดแรงดัน และ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอ เกิดความเย็นบริเวณคอล์ยเย็น ภายในตัวเครื่อง ซึ่งพัดลมคอล์ยเย็น จะเริ่มการทำงานทันที เพื่อแลกเปลี่ยนพลังงานบริเวณนี้ หากเกิดการผิดปกติ จะส่งผลให้แรงดันสารทำความเย็นต่ำกว่าปกติ และอาจเกิดความเสียหายได้ ตัวเครื่องจึงออกแบบให้มีระบบป้องกันสารทำความเย็นต่ำ เมื่อตัวเครื่องตรวจจับได้ว่า มีแรงดันต่ำกว่าปกติ จะสั่งหยุดการทำงาน และแสดงสัญลักษณ์เตือนเนื่องจาก แรงดันสารทำความเย็นต่ำกว่าปกติ

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นระบบป้องกันความปลอดภัยเพียงส่วนการควบคุมวงจร ภายในตัวเครื่องฮีทปั๊ม ไฮซ์มันน์ ยังมีการออกแบบอุปกรณ์ที่ป้องกันการทำงานของสารทำความเย็นผิดปกติอีกด้วย จึงมั่นใจได้ว่า ตัวเครื่องของไฮซ์มันน์ ได้รับ ออกแบบมาอย่างดี เพื่อ คุณลูกค้าและผู้ใช้งาน ด้วยความใส่ใจนอกจากนี้แล้ว การออกแบบเพื่อความปลอดภัยแล้ว เครื่องฮีทปั๊ม ไฮซ์มันน์ ยังออกแบบให้สะดวกต่อการใช้งาน มีฟังก์ชันเปิดการใช้งานด้วยสายจากระยะไกล และยังสามารถเพิ่มฟังก์ชัน เชื่อมต่อกับระบบ BAS ( Building automation system)


Copyright ® 2020 Heismannthailand.com