0

(0)
มุมต่างหม้อต้มน้ำร้อน vs ฮีทปั๊ม

มุมต่างหม้อต้มน้ำร้อน vs ฮีทปั๊ม


2020-03-30 14:05:12

มุมต่าง หม้อต้มน้ำร้อน vs ฮีทปั๊ม


เครื่องทำน้ำร้อนเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม หรือ ผู้บริหารโรงพยาบาล ควรพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์รูปแบบใด และรูปแบบการติดตั้งเป็นอย่างไร โดยในที่นี้ ทางผู้เขียน ขออนุญาต ยกกรณีตัวอย่าง สำหรับการเลือกใช้สำหรับโรงแรม โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 


กรณีที่ 1 ใช้หม้อต้มน้ำร้อนแบบฮีตเตอร์ไฟฟ้า ติดตั้งอิสระแยก ห้องละ 1 ชุด เป็นตัวแทนของระบบน้ำร้อนแบบแยกอิสระ 

กรณีที่ 2 ใช้ฮีทปั๊ม ติดตั้งบริเวณห้องเครื่องชั้นดาดฟ้า และนำจ่ายน้ำไปยังห้องพักและจุดใช้งานต่างๆ เป็นตัวแทนของการใช้ระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์ ระบบน้ำร้อนรวมศูนย์ คือ ผลิตน้ำร้อนในห้องเครื่องส่วนกลาง เก็บสะสมไว้ในถังเก็บน้ำร้อนขนาดใหญ่ แล้วส่งไปยังจุดใช้งาน ผ่านท่อน้ำระบบน้ำร้อน ระบบน้ำร้อนแยกอิสระ คือ ผลิตน้ำร้อนในพื้นที่การใช้งานนั้นๆ และใช้งานทันที 


ข้อดี - ข้อเสีย

     ระบบน้ำร้อนแบบแยกอิสระ(หม้อต้มไฟฟ้า) ได้เปรียบในเรื่องความสูญเสียภายในเส้นท่อน้อยมาก อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนและอุปกรณ์ใช้งานอยู่ใกล้กัน และง่ายต่อการบำรุงรักษา เครื่องไหนเสีย ก็เปลี่ยนเป็นชุด ได้เลย หรือระหว่างนั้นหากยังไม่สามารถเปลี่ยนได้ ก็ยังสามารถหยุดการให้บริการห้องพักในห้องนั้นได้โดยไม่กระทบภาพรวมของการบริหารงาน แต่ด้วยประสิทธิภาพอุปกรณ์ของหม้อต้มไฟฟ้า มีเพียง 90%- 95% เราจึงต้องมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับอุปกรณ์  ส่งผลให้ ขนาดหม้อแปลงมีขนาดใหญ่


ระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์(ฮีทปั๊ม)


      ระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์(ฮีทปั๊ม) มีความได้เปรียบเชิงกลของอุปกรณ์ส่งผลให้ประสิทธิภาพของอุปกรณ์มากถึง 380% เมื่อเทียบกับ หม้อต้มไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพเชิงกล เพียง 90% - 95% แต่ระบบน้ำร้อนส่วนกลาง ต้องแลกมาด้วยการสูญเสียความร้อนภายในเส้นท่อ ระหว่างแหล่งผลิตน้ำร้อน มายังจุดใช้งาน แต่เมื่อเทียบแล้ว ความร้อนสูญเสียดังกล่าวส่งผลน้อยมาก หากเทียบกับความได้เปรียบอันเนื่องมาจากประสิทธิภาพของเครื่องจักร ทั้งนี้เรายังสามารถลดขนาดของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ ในส่วนของการใช้งานนั้น ระบบน้ำร้อนแบบรวมศูนย์หากอุปกรณ์ทำความร้อน(ฮีทปั๊ม) เสียหาย จะส่งผลให้ ระบบน้ำร้อนภาพรวมของอาคาร ไม่สามารถใช้งานได้เช่นกัน แต่หากเรามองในมุมกลับ ระบบน้ำร้อนส่วนกลาง ดีกว่ามาก เนื่องจากสามารถมอนิเตอร์ และดูแล ระบบได้จากส่วนกลางได้ทันที ไม่ต้องตรวจสอบแยกย่อยตามห้องต่างๆ และจะสามารถเห็นปัญหาได้ตั้งแต่เริ่มต้น หากเป็นระบบหม้อต้มไฟฟ้าแยกอิสระ แล้วไม่ได้รับการตรวจสอบอยู่ตลอดนั้น จะรับรู้ปัญหาก็ต่อเมื่อเครื่องทำน้ำร้อนห้องนั้นๆเสียหายไปแล้ว และผู้ใช้บริการเป็นผู้แจ้ง ทั้งนี้ เครื่องฮีตปั๊ม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และหากมีการเลือกใช้แบรนด์ที่มีการดูแลหลังการขายที่มีคุณภาพและรวดเร็วนั้น ทำให้ตัดตัวแปรเรื่องการบริหารจัดการระบบออกได้เลย แต่ถึงอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยสูงสุดอาจมีการติดตั้งอุปกรณ์ทำความร้อน สำรอง ป้องกันกรณีเครื่องทำน้ำร้อนเสียหาย เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก


     ทั้งนี้อาจเกิดคำถามขึ้นว่า หากเป็นเช่นนี้ เราควรใช้ ฮีตปั๊ม ติดตั้งแบบแยกอิสระตามจุดต่าง จะดีกว่าหรือไม่ ในกรณีนี้เมื่อเราพิจารณาตามเงื่อนไขการใช้งานนั้น ดีกว่ามาก แต่เราก็ต้องพิจารณา ในแง่ของการลงทุนค่าอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอุปกรณ์ที่ประสิทธิภาพต่ำกว่า และ องค์ประกอบอื่นๆพิจารณาร่วมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการ มีนโยบายการบริหารงานแบไหน เช่น หากมองเรื่องความมั่นคงในการใช้งาน ระบบหม้อต้มไฟฟ้าแบบแยกอิสระนั้น มั่นคงกว่า แต่ต้องแลกมาด้วยต้นทุนการผลิตน้ำร้อนที่สูงกว่า 70% 


ท่านสามารถกด ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ผลิตน้ำร้อนฮีทปั๊มที่ทางบริษัทไฮซ์มันน์ ยินดีให้บริการ และหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม มีความประสงค์คำนวณความเป็นไปได้ในการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายผลิตน้ำร้อนสำหรับธุรกิจของท่าน ทางเรายินดีให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ เพียงท่านแจ้งรายละเอียดการใช้งานระบบน้ำร้อนของท่านให้เรา


ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 info@heismannthailand.com 

 Line@Heismann

 02-993-4514