อยากอาบน้ำแรง ต้องรู้


2023-02-06 11:56:30
#ฮีทปั๊ม #ปั๊มความร้อน

อยากอาบน้ำแรง ต้องรู้


มอก มอก. 2066-2552

มาตรฐานนี้ครอบคลุมฝักบัวอาบน้ำเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม การประหยัดน้ำ ได้แก่ 


1. ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน จะต้องมีอัตราการไหล่ของน้ำ ภายในระยะเวลา 1 นาที ระหว่าง 0.5 – 8 ลิตร ที่แรงดัน 15 psi (0.1 Mpa)  


2. ฝักบัวอาบน้ำก้านแข็ง จะต้องมีอัตราการไหล่ของน้ำ ภายในระยะเวลา 1 นาที ระหว่าง 0.5 – 9 ลิตร ที่แรงดัน 14.5 psi (0.1 Mpa)   

จากมาตรฐานข้างต้น เราจะเห็นได้ว่า การทดสอบฝักบัว จะทดสอบด้วยปัจจัย 2 อย่าง คือ ส่วนที่ 1 ปริมาณการไหลของน้ำ แรงดันน้ำ

อุปกรณ์ทุกตัวที่ผ่านมาตรฐาน จะต้องทำการทดสอบเพื่อให้อัตราการไหลของน้ำ อยู่ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมดังกล่าว  หากมีอัตราการไหลมากกว่าที่กำหนด ผู้ผลิตจะต้องติดตั้ง อุปกรณ์ลดอัตราการไหลภายในฝักบัวเพื่อประหยัดน้ำและ ผ่านตามข้อกำหนด


หลายท่านคงเคยผ่านตา คลิป หรือ กระทู้ในเว็บบอร์ดต่างๆ ที่แนะนำให้วิธีทำให้ฝักบัวแรงขึ้น ด้วยการแกะกรองภายในฝักบัวออก จึงสามารถทำได้จริง ในบางอุปกรณ์ 


ส่วนที่ 2 แรงดันของน้ำ

จากข้อกำหนดของมอก. เราจะเห็นได้ว่า อัตราการไหลที่ทดสอบ ทำการทดสอบที่แรงดันน้ำ 14.5psi (0.1Mpa) 

ดังนั้นหากเราเพิ่มแรงดันน้ำ นั่นหมายถึง อัตราการไหลน้ำเพิ่มขึ้น สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ 


*ปั๊มเพิ่มแรงดันภายในบ้าน โดยทั่วไป จะมีชุดควบคุมแรงดันประกอบภายใน ส่วนมากกำหนดแรงดันทำงานไว้ 25psi ไม่สามารถปรับตั้งค่าได้ หากปรับตั้ง จะสิ้นสุดการรับประกัน


เครดิต   : https://service.tisi.go.th/standard-shop/web/index.php?r=site/view&tis=1316


ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 info@heismannthailand.com 

 Line@Heismann

 02-993-4514


Copyright ® 2020 Heismannthailand.com