0

(0)
ออกแบบระบบ

ออกแบบระบบ


2020-03-16 16:28:13

      การออกแบบระบบน้ำร้อน นั้นเราจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในส่วนต่างๆ เช่นๆ ปริมาณการใช้น้ำร้อนทั้งหมด ซึ่งจะส่งผลกับการเลือกขนาดของอุปกรณ์ทำความร้อน ในกรณี ฮีตปั๊มตัวอุปกรณ์นั้น เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อถ่ายเทพลังงานจากอากาศสู่น้ำ การออกแบบที่ดี จะต้องคำนึงถึงกรณีฤดูหนาว ไม่มีความร้อนในการถ่ายเทสู่น้ำ จะต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขอย่างไร 

 นอกจากในส่วนนี้แล้ว ต้องพิจารณาลักษณะการใช้น้ำร้อนของลูกค้า อย่างเช่น ลูกค้าโรงแรมเป็นลักษณะกลุ่มท่องเที่ยว มีการใช้อาบน้ำ พร้อมกันจำนวนมาก จึงควรที่จะต้องเลือกถังน้ำร้อนให้มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งานในกลุ่มของลูกค้าใหม่ แม้งานระบบประปาและสุขาภิบาล จะมีผู้ออกแบบคำนวณขนาดเครื่องและรูปแบบการใช้งานต่างๆมาครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทยังช่วยลูกค้าในการพิจารณา ในส่วนของระบบน้ำร้อน และ ระบบน้ำเย็นที่มีความสัมพันธ์กัน เช่นรูปแบบการสร้างแรงดันใช้งาน ควรจะต้องใกล้เคียงกัน เพื่อง่ายต่อการใช้งานระบบของช่างอาคารในวาระต่อไป