เคล็ดลับการบำรุงรักษาระบบน้ำร้อน Heat pump


2023-05-26 17:18:26
#ฮีทปั๊ม #ฮีตปั๊มคืออะไร #การทำงาน

เคล็ดลับการบำรุงรักษาระบบน้ำร้อน Heat pump

การบำรุงรักษา Heat pump นั้นสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของระบบได้ ดังนั้น นี่คือเคล็ดลับการบำรุงรักษา Heat pump ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้มีดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบแรงดันสารทำความเย็น อยู่ในช่วงการทำงานปกติ ด้วยลักษณะการทำงานของเครื่อง อากาศจะไหลผ่านคอล์ยเย็น และ น้ำไหลผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนการบำรุงรักษาส่งผลให้เครื่องฮีตปั๊ม สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อใช้งาน ควรมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังนี้


1.1 แผ่นกรอง/คอล์ยเย็น (Evaporator)

1.2 อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Condensor) 

1.3 พัดลมระบายอากาศ (Blower)


2. ตรวจสอบระบบน้ำร้อน ที่ไหลผ่านเครื่องฮีตปั๊มเมื่อมีการใช้งาน สิ่งสกปรก ที่อาจหลุดรอด เข้าในในระบบ เช่น กรวดทราย หรือ อื่นๆ  จะถูกกรองด้วย Y-Stainer แนะนำให้ถอด ล้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้ำไหลผ่านอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

3. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน อยู่ในช่วงการทำงานปกติควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของอปกรณ์ในเครื่องฮีตปั๊ม

ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้


3.1 กระแสไฟฟ้าของคอมเพลสเซอร์

3.2 กระแสไฟฟ้าของปั๊มน้ำหมุนเวียน

3.3 กระแสไฟฟ้าของพัดลมระบายอากาศ


อย่างไรก็ตาม ควรตรวจสอบคู่มือการใช้งานที่มากับ Heat pump เพื่อดูว่ามีข้อแนะนำการบำรุงรักษาเพิ่มเติมหรือไม่ และควรติดต่อผู้ผลิตหรือช่างมืออาชีพในกรณีที่มีปัญหาเพิ่มเติมกับการทำงานของ Heat pump

 
ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  info@heismannthailand.com 

  Line@Heismann

  02-993-4514

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com