เพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้ Thermostatic Mixing Valve (TMV)


2023-06-23 16:38:59
#ข้อดี #การทำงาน

เพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้ Thermostatic Mixing Valve


Thermostatic Mixing Valve (TMV) หรือ วาล์วผสมแบบควบคุมอุณหภูมิ คืออุปกรณ์ที่ใช้ในระบบน้ำร้อนเพื่อควบคุมและรักษาอุณหภูมิของน้ำที่ไหลออกมาให้เป็นอุณหภูมิที่ปลอดภัยต่อการใช้งานโดยปกติแล้ว Thermostatic Mixing Valve (TMV) ใช้ในการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตามต้องการหรือตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน

Thermostatic Mixing Valve (TMV)Thermostatic MixingValve (TMV)

หลักการทำงาน ของ Thermostatic Mixing Valve (TMV) คือ วาล์วที่เชื่อมต่อกับท่อน้ำร้อนและท่อน้ำเย็นใน Thermostatic Mixing Valve (TMV) จะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ตรวจวัดอุณหภูมิของทั้งสองท่อ และมีวาล์วที่ควบคุมการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อให้ได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่ต้องการ ถ้าอุณหภูมิของน้ำร้อนสูงเกินไป วาล์วจะปรับลดปริมาณน้ำร้อนและเพิ่มปริมาณน้ำเย็นเข้ามา ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ำร้อนต่ำกว่าที่กำหนด วาล์วจะปรับเพิ่มปริมาณน้ำร้อนและลดปริมาณน้ำเย็นเข้ามา ทำให้ได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการใช้งาน เช่น ระบบน้ำร้อนในบ้านพัก ระบบน้ำร้อนในโรงพยาบาล ระบบน้ำร้อนในโรงแรมชั้นนำ หรือโรงงานผลิตอาหาร

ซึ่งการใช้ Thermostatic Mixing Valve (TMV) ในระบบน้ำร้อนช่วยเพิ่มความปลอดภัยในหลายด้านดังนี้

ป้องกันการไหลของน้ำร้อนเกินอุณหภูมิที่ปลอดภัย

Thermostatic Mixing Valve (TMV) สามารถป้องกันการไหลของน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน โดยปรับและควบคุมอุณหภูมิน้ำผ่านวาล์วภายในตามค่าที่ตั้งไว้ ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอันตรายจากน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไป


ป้องกันการได้รับอุณหภูมิน้ำร้อนสูงเกินไป

Thermostatic Mixing Valve (TMV) ช่วยป้องกันการได้รับน้ำร้อนที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลวกผิวหนังโดยควบคุมการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นเพื่อให้ได้น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้นี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเผชิญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากน้ำร้อนสูง


ป้องกันการเกิดอุณหภูมิที่ผิดพลาด

Thermostatic Mixing Valve (TMV) ช่วยป้องกันการเกิดอุณหภูมิที่ผิดพลาดของน้ำร้อนเมื่อมีการเปิดหรือปิดน้ำเย็นในระบบ ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำที่ใช้งาน


ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากน้ำร้อน

Thermostatic Mixing Valve (TMV) ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากน้ำร้อน เช่น การไหลของน้ำร้อนเกินไปที่อาจทำให้เกิดการเผาไหม้หรือการละลายของวัสดุ การใช้ TMV ที่ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 info@heismannthailand.com 

 Line@Heismann

 โทร 02-993-4514
Copyright ® 2020 Heismannthailand.com