โครงการ โรงพยาบาลพระรามเก้า


2020-04-20 12:00:48
โครงการ : โรงพยาบาลพระรามเก้า     โครงการ  โรงพยาบาลพระรามเก้า
 (อาคารหอพักพยาบาล)


โครงการ : โรงพยาบาลพระรามเก้า

อาคาร  : (โรงพยาบาลพระรามเก้า),(อาคารหอพักพยาบาล)

ประเภท : Heat Pump 46 kW , 29 kW

จำนวน : 2 เครื่อง , 2 เครื่อง

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

ปี : 2560-2563

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com