0

(0)
โครงการ Amari Pattaya

โครงการ Amari Pattaya


2020-07-30 11:43:16
Amari Pattaya Hotel
Amari Pattaya Hotel

โครงการ : Amari Pattaya Hotel

จำนวนห้อง : 297 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco Premium 43 kW

จำนวน : 3 เครื่อง

สถานที่ : พัทยา ชลบุรี

ปี : 2561