โครงการ Centara Sonrisa Residence & Suites Sriracha


2020-08-18 14:41:00


โครงการ Centara Sonrisa Residence & Suites Srirachaโครงการ : Centara Sonrisa Residence & Suites Sriracha

จำนวนห้อง : 143 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco Premium 72 kW 

จำนวน : 2 เครื่อง

สถานที่ : ศรีราชา,ชลบุรี

ปี : 2562

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com