โครงการ Holiday inn Sriracha


2020-07-30 16:11:32

โครงการ Holiday inn Sriracha


โครงการ : Holiday inn Sriracha

จำนวนห้อง : 347 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco 38 kW

จำนวน : 3 เครื่อง

สถานที่ : ศรีราชา , ชลบุรี

ปี : 2562

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com