0

(0)
โครงการ Ibis Silom

โครงการ Ibis Silom


2020-04-21 09:48:26


Ibis Silom hotel


โครงการ : Ibis Silom hotel

จำนวนห้อง : 180 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco Premium 100 kW

จำนวน : 3 เครื่อง

สถานที่ : สีลม 34 

ปี : 2562