0

(0)
โครงการ Intercontinental Bangkok

โครงการ Intercontinental Bangkok


2020-03-23 14:21:01

Intercontinental bangkok

โครงการ : Intercontinental bangkok

จำนวนห้อง : 381 ห้อง

ประเภท : Heat Pump High efficiency 96 kW

จำนวน : 6 เครื่อง

สถานที่ : ลุมพินี

ปี : 2561