0

(0)
โครงการ JW Marriott Khao Lak Resort and Spa

โครงการ JW Marriott Khao Lak Resort and Spa


2020-12-01 11:07:11


โครงการ jw marriott khao lak grill restaurant & spa

โครงการ : JW Marriott Khao Lak Resort and Spa

จำนวนห้อง : 293 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco  11 kW 

จำนวน : 2 เครื่อง

สถานที่ : เขาหลัก, พังงา 

ปี : 2563