โครงการ Jw marriott hanoi


2020-03-23 15:05:43

Jw marriott hanoi


โครงการ : Jw marriott hanoi

จำนวนห้อง : 449 ห้อง

ประเภท : Heat Pump High efficiency 38 kW

จำนวน : 12 เครื่อง

สถานที่ : ฮานอย,ประเทศเวียดนาม

ปี : 2561


Copyright ® 2020 Heismannthailand.com