โครงการ Ozo Phuket


2020-08-03 10:04:45

โครงการ Ozo Phuket

โครงการ : Ozo Phuket

จำนวนห้อง : 255 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco Premium 72 kW

จำนวน : 5 เครื่อง

สถานที่ : กะตะ,ภูเก็ต

ปี : 2562

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com