0

(0)
โครงการ Terminal 21 Pattaya

โครงการ Terminal 21 Pattaya


2020-08-04 17:31:17

โครงการ Terminal 21 Pattaya


โครงการ : Terminal 21 Pattaya

ประเภท :  Heat Pump High efficiency 36 kW

จำนวน : 6 เครื่อง

สถานที่ : พัทยา ,ชลบุรี

ปี : 2561