Heat Recovery System

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

    Heat Recovery คือ เครื่องผลิตน้ำร้อน โดยการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากครื่องปรับอากาศกลับมาผลิตน้ำร้อน ผ่านเครื่อง Heat Recovery ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เครื่องปรับอากาศ และสามารถประหยัดพลังงานในการระบายความร้อนได้ถึง 15-25% 


How it Works

Heismann Heat Recovery Units 

นำความร้อนที่ "เหลือทิ้ง" จากระบบทำความเย็นและระบบปรับอากาศให้เป็นน้ำร้อนโดยนำความร้อน  กลับมาใช้ใหม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงพยาบาล และร้านอาหาร มีแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนทำให้เหมาะสำหรับน้ำดื่ม มีการออกแบบการไหลย้อนกลับเพื่อการถ่ายเทความร้อนสูงสุด


Heismann Heat Recovery System 

สามารถประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในการระบายความร้อนได้ถึง 15-25% 

ดังนั้นจึงสามารถช่วย ประหยัดไฟ ลดต้นทุนโรงแรม ลดไฟฟ้า
Applications

นำความร้อนกลับมาใช้ใหม่เหมาะสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับตู้แช่แบบวอล์คอิน ตู้แช่แข็ง 
และระบบปรับอากาศบางส่วน ปริมาณน้ำร้อนที่สร้างขึ้นจะ 
แตกต่างกันไปตามเวลาและขนาดของ ระบบทำความเย็นหรือปรับอากาศ
ใช้ในธุรกิจ
ร้านอาหาร, โรงแรม, ร้านซักรีด, ซูเปอร์มาร์เก็ต, โรงพยาบาล , โรงอาหาร , โรงรีดนม , รีสอร์ท , บ้านพัก , คลับสันทนาการ, ร้านค้า , โรงเรียน และวิทยาลัย


Business case

ธุรกิจจำนวนมากได้รับผลประโยชน์ จากการติดตั้งอุปกรณ์นำความร้อนเหลือทิ้ง (Heat Recovery) กลับมาใช้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบางที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานจะยิ่งช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้น (ยิ่งเปิดเครื่องปรับอากาศยิ่งประหยัด) ในหลายบริษัท ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบน้ำร้อนสามารถคืนทุนให้กับการลงทุนได้ภายในเวลาไม่ถึงสองปี สินค้าที่คล้ายกัน

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com