0

Heat Recovery System

Heat Recovery System


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

    Heat Recovery คือ การนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง มาผลิตน้ำร้อน/เป็น เครื่องผลิตน้ำร้อน เช่น ความร้อนจากคอล์ยร้อนเครื่องปรับอากาศ โดยหากใช้เครื่องทางบริษัท สามารถประหยัดพลังงานในการระบายความร้อนได้ถึง 15-25%

SKU
SKU-73m7j2udm73m7j2udm
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
450000 บาท

How it Works

Heismann Heat Recovery Units recover "waste" heat from refrigeration and air conditioning systems to heat water by de-superheating the discharge vapor before the condenser. A heat recovery hot water service is of major advantage for users such as restaurants, hotels, supermarkets, hospitals, cafeterias, dairies, food processors and fast food outlets. The de-superheater features a plate heat exchanger making it suitable for potable water with a counter flow design for maximum heat transfer 


Heismann Heat Recovery System 

สามารถประหยัดพลังงาน (Energy Saving) ในการระบายความร้อนได้ถึง 15-25% 

ดังนั้นจึงสามารถช่วย ประหยัดไฟ ลดต้นทุนโรงแรม ลดไฟฟ้า


Closed Loop System the advance system we design and do the system with closed loop system for safety and protect the system for the long operating hours.


                                               

                         Saving Energy 75%

                                  Heat Recovery SystemBusiness case


Many businesses gain significant financial benefits from installing waste heat recovery equipment, especially if their site has long operating hours. In many companies, the cost of recovering warm air can be recouped in less than a year, while hot water systems can pay back investment in less than two years.


There are many types of compressors found in industry. The air cooled oil injected rotary, scroll and screw compressor is the most common however other configurations such as piston, vane, oil free screw compressors are seen. Waste heat can be recovered from all types of compressor in the form of hot air or hot water with typical saving