Hybrid Chiller

“ETCO” Evaporative Hybrid Chiller 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Evaporative Hybrid Chiller เป็นเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้หลักการระบายความร้อน แบบผสมผสานของอากาศและน้ำ (Direct Evaporative) ให้กับสารทำความเย็นในระบบโดยตรงซึ่ง The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers หรือ ASHRAE ระบุว่าเป็นวิธีการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Handbook Chapter 35) เมื่อเทียบกับการระบายความร้อนประเภทอื่น จึงส่งผลให้เครื่องทำน้ำเย็นชนิดนี้ประหยัดพลังงานขึ้น 30%-50% เมื่อเทียบกับเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (Air Cooled Chiller) และกว่า 10% เมื่อเทียบกับเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Water Cooled Chiller) ขนาดเล็กถึงกลาง อีกทั้งการติดตั้งและบำรุงรักษายังสะดวกเช่นเดียวกับการใช้เครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศหรือสามารถติดตั้งทดแทนเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศของเดิมได้ทันที


Option : สามารถเลือกสั่งรุ่นที่ติดตั้ง Heat Recovery Mode เพื่อผลิตน้ำร้อนฟรีได้

Plate-Tube Heat Exchanger


  • ด้วยนวัตกรรมของ Heat Exchanger ที่ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกแบบมา เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ Heat Exchanger ชนิดเดิม ที่มักจะพบปัญหาในเรื่องการบำรุงรักษา การทำความสะอาดและความทนทาน “ETCO” จึงได้จดสิทธิบัตรนวัตกรรมการออกแบบและผลิตภัณฑ์แบบ Plate-Tube Evaporative Heat Exchanger นี้เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลก และได้ใช้ในเครื่องทำน้ำเย็นของ “ETCO” ทุกรุ่น โดยมีขนาดการทำความเย็นให้เลือกใช้ตั้งแต่ประมาณ 25-225 ตัน
หลักการทำงาน

“ETCO” Hybrid Chiller จะมีวงจรสารทำความเย็นที่คล้ายกับระบบเครื่องทำน้ำเย็นทั่วไป โดยมีอุปกรณ์หลักคือ


1) คอมเพรสเซอร์ (อุปกรณ์อัดไอ) 

2) เครื่องควบแน่นที่จดสิทธิบัตรนวัตกรรม (Patented Plate-Tube Evaporative Condenser)  

3) อุปกรณ์ลดความดัน 

4) เครื่องระเหย (Cooler) 


         โดยเครื่องทำน้ำเย็นจะมีหน้าที่ผลิตน้ำเย็นและอาศัยเครื่องสูบน้ำเย็น (Chilled Water Pump) สูบน้ำไปยังเครื่องส่งลมเย็น (AHU) หรือ เครื่องเป่าลมเย็น (FCU) เพื่อดึงความร้อนออกจากพื้นที่ปรับอากาศต่างๆ หรือแม้กระทั่งเพื่อใช้น้ำเย็นไปหล่อเย็นเครื่องจักร โดยเมื่อน้ำเย็นได้รับความร้อนจากภาระความร้อนแล้ว จะทำให้สารทำความเย็นในเครื่องระเหย (Cooler) เปลี่ยนสถานะเป็นไอ และถูกคอมเพรสเซอร์อัดให้เป็นไอที่ความดันและอุณหภูมิสูง เพื่อส่งไปควบแน่นที่เครื่องควบแน่น (Patented Plate-Tube Evaporative Condenser) ซึ่งจะเป็นการดึงความร้อนออกจากสารทำความเย็นด้วยการใช้การปลี่ยนสถานะหรือการระเหยของน้ำหล่อเย็น (Latent Heat) เป็นหลักโดยมีอากาศเข้ามาร่วมในกระบวนการระบายความร้อน

          น้ำหล่อเย็นจะถูกทำให้เป็นหยด ไหลลงมาระหว่าง Plate-Tube Heat Exchanger ในขณะเดียวกันจะมีพัดลมรอบต่ำด้านบนของเครื่องทำหน้าที่ดึงอากาศให้ไหลสวนทางกับการไหลของน้ำหล่อเย็น น้ำหล่อเย็นที่สัมผัสกับสารทำความเย็น(ผ่าน Plate-Tube Heat Exchanger) จะระเหยและบางส่วนจะตกลงภายในถาดน้ำด้านล่างโดยมีเครื่องสูบน้ำหมุนเวียน (Circulating Pump) ขนาดเล็กสูบน้ำกลับไปใช้อีก น้ำส่วนที่ระเหยจะมีการเติมน้ำหล่อเย็น (น้ำประปา) เข้ามาทดแทนส่วนที่ระเหย 


จึงทำให้ระบบนี้ใช้น้ำหล่อเย็นหมุนเวียนปริมาณน้อยมากเมื่อเทียบกับระบบเครื่องทำน้ำเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ และไม่ต้องมีหอผึ่งน้ำ (Cooling Tower) หรือระบบเคมีบำบัดที่ต้องใช้ในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำอีกด้วย เมื่อสารทำความเย็นที่ร้อนถูกดึงความร้อนออกก็จะเปลี่ยนสถานะจากไอ เป็นของเหลว และไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดัน เพื่อกลับเข้าไปในเครื่องระเหย (Cooler) เป็นวัฏจักรต่อเนื่องกันไป

Certificate
   


สินค้าที่คล้ายกัน

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com