ท่อ PPR ในระบบน้ำร้อน


2021-09-30 13:54:21

ท่อ PPR ในระบบน้ำร้อน


    PolyPropylene Random Copolymer คือชื่อวัสดุทางการ ของ ท่อพีพีอาร์ หรือภาษาช่างนิยมเรียก ท่อเขียว ใช้กับระบบท่อประปา ปัจจุบัน ได้รับความนิยมในงานครัวเรือนแพร่หลายมากขึ้น มีจำหน่ายตามร้านวัสดุภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่ขนาด 1/2นิ้ว ไปจนถึง 4 นิ้ว ซึ่งเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานในครัวเรือน โดยใช้ทดแทนท่อ พีวีซี (Poly Vinyl Chloride)  เนื่องด้วยลักษณะของวัสดุ และการเชื่อมต่อนั้น มีคุณสมบัติ ที่ดีกว่า ในระยะยาว โดยท่อพีวีซีแบบเดิมนั้น เชื่อมต่อด้วย กาวประสาน กล่าวคือ ใช้วัสดุทำละลายอ่อนๆ เพื่อเชื่อมต่อระหว่างผิวท่อเข้าหากัน สามารถติดตั้งได้ง่าย แต่กาวประสานสามารถเสื่อมสภาพได้ เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง เนื่องจากเมื่อมีการใช้งาน น้ำภายในเส้นท่อประปามีการเคลื่อนที่ เมื่อเปรียบเทียบกับ ท่อพีพีอาร์ เชื่อมต่อด้วยความร้อน ให้เนื้อวัสดุ ละลายประสานกัน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะในการติดตั้ง ติดตั้งยากกว่าท่อพีวีซี อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 30 ปีเมื่อมีการเลือกความหนาท่อ ให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน


 ทางบริษัทไฮซ์มันน์ (ประเทศไทย) จำกัด เห็นความสำคัญในการเลือกใช้งานวัสดุท่อสำหรับติดตั้งให้ลูกค้าทุกท่าน  จึงเลือกใช้ ท่อ พีพีอาร์ แบรนด์ “Thai PPR” เป็นวัสดุมาตรฐาน ในงานติดตั้ง เนื่องจาก ใช้เม็ดพลาสติกคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ และทางบริษัท เลือกใช้ ท่อ PPR-SDR6 PN20 รุ่น DURABLE CLASS FIBER/FASER COMPOSITE PIPE มีเส้นใยไฟเบอร์บริเวณกลางเส้นท่อ ลดการยืด/หดของท่อมากกว่า ท่อ PPR ปกติ ถึง 3 เท่า มีอายุการใช้งานยาวนาว เหมาะสมกับการใช้งานระบบน้ำร้อนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทางไฮซ์มันน์ มีการอบรมการใช้ติดตั้ง โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่อ พีพีอาร์ เพื่อให้งานติดตั้ง ออกมาสมบูรณ์มากที่สุด


 


ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 info@heismannthailand.com 

 Line@Heismann

 โทร 02-993-4514Copyright ® 2020 Heismannthailand.com