น้ำร้อนออนเซ็น (Onsen ) มาจากไหน ?


2023-07-26 10:52:03
#ฮีทปั๊ม #ปั๊มความร้อน #ฮีทปั๊มคืออะไร #การทำงาน

น้ำร้อนสปาออนเซ็น (Onsen Spa) มาจากไหน ?


การทำน้ำร้อนออนเซ็น (Onsen) โดยใช้ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำ (Pool Heat Pump) เป็นวิธีที่สามารถทำได้ ซึ่งระบบนี้ใช้น้ำร้อนจากออนเซ็นธรรมชาติหรือแหล่งน้ำร้อนธรรมชาติเพื่ออุ่นน้ำร้อนในบ่อออนเซ็นให้มีอุณหภูมิสูง และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานออนเซ็น
เมื่อใช้ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำในระบบน้ำร้อนสปาออนเซ็นการทำงานจะเหมือนกับการทำงานของฮีทปั๊มสระว่ายน้ำทั่วไป โดยฮีทปั๊มจะดูดอากาศจากภายนอกสระแล้วส่งผ่านท่อส่งเข้าสู่เครื่องปรับอากาศภายในฮีทปั๊มในเครื่องปรับอากาศจะใช้พลังงานความร้อนจากอากาศภายนอก เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำซึ่งจะไหลผ่านระบบท่อเข้าสู่สปาซึ่งฮีทปั๊มสระว่ายน้ำมีการทำงานตลอดเวลาเพื่อรักษาอุณหภูมิของน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในระดับที่ต้องการ.
การใช้ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำในการทำน้ำร้อนสปาออนเซ็นมีประโยชน์หลายอย่าง เช่น


1. อุณหภูมิที่คงที่

ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำสามารถสร้างอุณหภูมิน้ำร้อนที่คงที่และเหมาะสมสำหรับการใช้งานออนเซ็น ทำให้สามารถอาบน้ำร้อนออนเซ็นสบายขึ้น


2. ประหยัดพลังงาน

การใช้ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำในการทำน้ำร้อนออนเซ็นช่วยประหยัดพลังงาน โดยใช้พลังงานความร้อนจากอากาศภายนอก เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของน้ำ ทำให้ลดการใช้พลังงานในการอุ่นน้ำออนเซ็นได้


3. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

การติดตั้งและใช้งานฮีทปั๊มสระว่ายน้ำในระบบน้ำร้อนออนเซ็นง่ายต่อการใช้งาน และสามารถควบคุมอุณหภูมิของน้ำร้อนออนเซ็นได้ตามต้องการ


4. ปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการ

การใช้ฮีทปั๊มสระว่ายน้ำในระบบน้ำร้อนออนเซ็นช่วยให้สามารถปรับอุณหภูมิน้ำออนเซ็นได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานหากคุณสนใจติดตั้งระบบน้ำร้อนออนเซ็น โดยทางบริษัทไฮซ์มันน์มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานฮีทปั๊มสระว่ายน้ำ ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15 องศาเซลเซียส ถึง 40 องศาเซลเซียสใช้ได้กับสระว่ายน้ำทุกระบบ โดยใช้เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ประสิทธิภาพการทำงานจึงเงียบไร้เสียงรบกวน และประหยัดไฟเพิ่มขึ้น 65 - 80 % เมื่อเทียบกับเครื่องทำความร้อนอื่นๆ


ปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

info@heismannthailand.com

 Line@Heismann

 02-993-4514

Copyright ® 2020 Heismannthailand.com