โครงการ Novotel suite sukhumvit 34


2020-08-17 17:00:39


โครงการ  Novotel suite sukhumvit 34


โครงการ :  Novotel suite sukhumvit 34

จำนวนห้อง : 148 ห้อง

ประเภท : Heat Pump Eco Premium 36 kW

จำนวน : 3 เครื่อง

สถานที่ : สุขุมวิท 34 , กรุงเทพฯ

ปี : 2563
Copyright ® 2020 Heismannthailand.com