0

(0)
โครงการ Banyan tree phuket

โครงการ Banyan tree phuket


2020-03-23 14:52:02

Banyan tree phuket

โครงการ : Banyan tree phuket

จำนวนห้อง : 175 ห้อง

ประเภท : Domestic Heat Pump 008TA1

จำนวน : 44 เครื่อง

สถานที่ : ภูเก็ต

ปี : 2562