Water hardness (ความกระด้างของน้ำ)


2021-03-02 15:40:11

คุณภาพน้ำ : Water hardness  (ความกระด้างของน้ำ)


น้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การบริโภค อาบน้ำ ทำความสะอาดสิ่งต่าง ๆ และประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย เมื่อมีสิ่งเจือปนในน้ำเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้น้ำนั้นไม่เหมาะสมกับการบริโภคในชีวิตประจำวัน และในบทความนี้จะกล่าวถึงความกระด้างของน้ำ


น้ำกระด้างมีลักษณะ 2 ชนิด


   1.  น้ำกระด้างชั่วคราว หมายถึง น้ำในสภาพปกติทั่วไป สามารถกำจัดความกระด้างด้วยการน้ำไปต้ม ซึ่งความร้อนจะทำให้ไบคาร์บอเนตของแคลเซียมและแม็กนีเซียม ซึ่งเกาะตัวรวมกับโมเลกุลของน้ำระเหยไป และทำให้เกิดตะกอน สามารถแก้ไขได้ด้วยการกรองโดยอุปกรณ์กรองน้ำ หรือการเติมปูนขาวเพื่อปรับสภาพ


   2. น้ำกระด้างถาวร หมายถึง น้ำที่มีสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตหรือแคลไซต์ปนอยู่มาก ไม่สามารถกำจัดด้วยการต้มได้น้ำกระด้างจึงมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนเมื่อเราใช้น้ำกระด้างอาบน้ำหรือล้างมือสบู่จะไม่เกิดฟองกับน้ำประเภทนี้และเช็ดคราบสบู่ออกจากตัวไม่เกลี้ยงน้ำประเภทนี้จะพบได้มากในแหล่งน้ำบาดาล ซึ่งมีหินพื้นเป็นหินปูน ความเป็นด่างของน้ำประเภทนี้ แม้แต่การนำไปใช้ในการเกษตร น้ำกระด้างนั้นไม่เหมาะสำหรับพืชหลายชนิด รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่นกัน    ดังนั้นจึงนับได้ว่า น้ำกระด้างไม่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันการเกิดตะกรัน สามารถเกิดขึ้นในน้ำ อุณหภูมิปกติได้เมื่อน้ำมีความกระด้างสูงมาก และ ในน้ำที่มีอุณหภูมิสูง จะเกิดตระกรันได้ง่ายและรวดเร็วกว่าน้ำอุณหภูมิปกติมาก ภายในระบบน้ำร้อนอาคาร/โรงแรม ที่มีการใช้ระบบน้ำร้อน จึงควรจะปรับสภาพน้ำ ให้อ่อนลง เพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ทำความร้อน และนอกจากนี้ ยังจะช่วยยืดอายุการใช้งานของท่อต่างๆได้อีกด้วย เนื่องจากน้ำกระด้างส่งผลให้เกิดสนิมในท่อได้เร็วขึ้นปรึกษาและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

 info@heismannthailand.com 

 Line@Heismann

 โทร 02-993-4514


Copyright ® 2020 Heismannthailand.com